1/1
Activities

Quality Control

Tonkin luôn hướng tới các giải pháp nông nghiệp mang lại giá trị bền vững cho cộng đồng và môi trường tại địa phương mà công ty cho triển khai dự án. Giá trị cốt lỗi như đảm bảo quy trình sản xuất xanh và sạch, không sử dụng các chất hóa học có hại tới nguồn nước, đất hay tới vấn đề xử lí chất thải.

XEM THÊM
Activities

Quality Control

Tonkin luôn hướng tới các giải pháp nông nghiệp mang lại giá trị bền vững cho cộng đồng và môi trường tại địa phương mà công ty cho triển khai dự án. Giá trị cốt lỗi như đảm bảo quy trình sản xuất xanh và sạch, không sử dụng các chất hóa học có hại tới nguồn nước, đất hay tới vấn đề xử lí chất thải.

XEM THÊM
1/1